Úvod / Doplňkové informace

Doplňkové informace

Týkající se možných příplatků v případě atypických zásilek, v případě ztížené manipulace se zásilkami, dále v případě doručení do odlehlých oblastí či oblastí se zhoršenou dostupností. Dodatečnými příplatky mohou být zpoplatněny též specifické požadavky týkající se doručení zásilek, přepravy zásilek ve zvláštním režimu či dočasné uskladnění zásilek.

 

Aktuální přehled platný od 16. 8. 2019:

 

Poplatek za třetí a další kus v zásilce 50 Kč
Poplatek za handling s pomocí manipulační techniky od 400 Kč do 800 Kč *
Poplatek za nestohovatelnou zásilku 1.200 Kč
Poplatek za nadrozměrnou zásilku ** 1.250 Kč
Poplatek za zaslání přepravního listu emailem 50 Kč
   
Poplatek za opravu adresy 250 Kč
Poplatek za neutralizaci adresy 150 Kč
Doručení na soukromou / rezidenční adresu *** 150 Kč
Avizace doručení zásilky 150 Kč
Poplatek za doručení do odlehlých / hůře dostupných oblastí od 300 Kč do 2.000 Kč *
Poplatek za doručení zásilky na výstaviště či jinou adresu s omezeným přístupem od 250 Kč do 1.500 Kč *
Odpolední doručení (platí jen pro DE) 250 Kč
Doručení v časovém okně menším než 120 minut (platí jen pro DE) 500 Kč
Ověření totožnosti 150 Kč
Data Entry 150 Kč
Poplatek za přebalení zásilky od 250 Kč do 1.000 Kč *
   
Poplatek za opakovaný pokus o vyzvednutí zásilky 250 Kč
Opakované doručení zásilky 100 Kč
Poplatek za čekání (prvních 15 minut zdarma) 300 Kč / 30 minut
Poplatek za potvrzení o doručení zásilky (emailem) 50 Kč
Poplatek za hard copy (emailem) 150 Kč
Poplatek za potvrzení o doručení zásilky (telefonicky v den doručení, emailem) 250 Kč
Poplatek za připojištění GO! AllRisk 1,5% hodnoty zásilky
Poplatek za přepravu v teplotním režimu 350 Kč
Poplatek za uložení zásilky v teplotním režimu 500 Kč / den
Poplatek za přepravu nebezpečného zboží  550 Kč
Neavizovaná ADR zásilka 400 Kč
Poplatek za zboží přepravované mimo EU 450 Kč
Poplatek za zastupování v celním řízení při vývozu / dovozu mimo EU 950 Kč + 60 Kč / další položka
Poplatek za vystavení dokladu ATR 500 Kč

 

Termínová a víkendová doručení jsou zpoplatněna individuálně v závislosti na destinaci.    

Dobírky jsou zpoplatněny individuálně v závislosti na destinaci.      

* Dle destinace          

               

** Nadrozměrná zásilka - specifikace       

Nadrozměrnou zásilkou je každá zásilka, která splňuje alespoň jednoho z následujících kritérií:           

 1) Délka jedné strany přes 130 cm              

2) Hmotnost 1 kusu přes 50 kg   

3) Součet délka + 2x šířka + 2x výška překročí 360 cm 

4) Celková hmotnost zásilky je větší než 100 kg reálné váhy nebo 200 kg objemové váhy 

 

*** Soukromou / rezidenční adresou se rozumí adresa bydliště a místa obchodní činnosti, které nemají žádný vchod určený pro veřejnost.

               

Maximální velikost pro systémovou přepravu         

1) Délka jedné strany max. 270 cm             

2) Hmotnost jednoho kusu max. 60 kg        

3) Součet délka + 2x šířka + 2x výška max. 500 cm     

               

Výpočet objemové hmotnosti   

 

 

rozměry v cm - a x b x c děleno 5000

(1 m3 odpovídá váze 200kg)

 

WebAdmin